COOPERATIVA TARADELL SOSTENIBLE SCCL (TARSOS)
Carretera de Balenyà, 101 - 08552 TARADELL (Barcelona)
POLÍTICA DE PRIVACITAT
1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI
Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
COOPERATIVA TARADELL SOSTENIBLE SCCL (TARSOS) és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i
l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).
¿Per a què tractem les teves dades personals i perquè ho fem?
Segons el formulari on hàgim obtingut les vostres dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les finalitats
següents:
En el formulari Inscripció soci
Gestionar i tramitar qualsevol tipus de sol·licitud d`informació, incloses les destinades a fer-se soci. Mantenir
informats els socis amb les accions que realitzem. Divulgació de les activitats.
(per a l'execució d'un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà
electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions
s'han de fer per mitjà del responsable i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus
col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no
tindran mai accés a les dades personals.
(pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)
Efectuar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.
(per l'interès legítim de l'responsable, art. 6.1.f GDPR)
Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que
en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per
garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.
A qui facilitem les vostres dades personals?
No es preveu cap comunicació de dades personals a tercers excepte si fos necessari per al desenvolupament i execució de les
finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha
formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.
Quins són teus drets?
Els drets que té l’USUARI són:
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i de limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la
normativa vigent.
COOPERATIVA TARADELL SOSTENIBLE SCCL (TARSOS)
2
COOPERATIVA TARADELL SOSTENIBLE SCCL (TARSOS)
Carretera de Balenyà, 101 - 08552 TARADELL (Barcelona)
Dades de contacte per exercir els seus drets:
COOPERATIVA TARADELL SOSTENIBLE SCCL (TARSOS). Carretera de Balenyà, 101 - 08552 TARADELL (Barcelona). E-mail:
cooperativa@tarsos.cat
2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el
formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les
seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps
restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de
comunicar-ne qualsevol modificació.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la
prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats
s’ajustin completament a les seves necessitats.
3. MESURES DE SEGURETAT
Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint
amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i
manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació
amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de
seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la
informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots adreçar-te al RESPONSABLEa través de COOPERATIVA TARADELL
SOSTENIBLE SCCL (TARSOS). Carretera de Balenyà, 101 - 08552 TARADELL (Barcelona). E-mail: cooperativa@tarsos.cat

Les grans històries són per a tots fins i tot quan només s'escriu per a una sola persona. Si intenta escriure pensant en un públic ampli i general, la seva història sonarà falsa i mancarà d'emoció. A ningú li interessarà. Escriu per a una persona. Si és genuí per a un, és genuí per a la resta.