El paràmetre lead_id s'ha de definir a l'URL per poder utilitzar el formulari